Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą. Dodatkowo w tym roku w projekcie wezmą udział także nauczyciele przedmiotów zawodowych. Projekt „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i będzie realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 35 199 Euro tj. 150 577,80 PLN i będzie w całości pokrywana z funduszy Unii Europejskiej.

Projekt został wdrożony 1 września 2016 r., a zakończy się 30 sierpnia 2020 r. W ciągu tego roku 9 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa wyjedzie na czterotygodniowe praktyki zawodowe, a 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych będzie uczestniczyć w tygodniowym szkoleniu job-shadowing (polegającym na uczeniu się poprzez obserwację pracy innych nauczycieli) w Galway w Irlandii.

 

Organizatorem praktyk i szkolenia dla nauczycieli jest nasz irlandzki partner - Your International Training, z którym współpracowaliśmy przy realizacji poprzedniego projektu „Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość”. Firma zajmuje się organizacją praktyk, staży zawodowych, kursów językowych oraz szkoleń kadry nauczycielskiej i ze względu na bogate doświadczenie oraz perfekcyjną współpracę ponownie została wybrana na partnera projektu.

Uczniowie wyjeżdżający na praktyki przejdą kurs przygotowawczy w kraju obejmujący przygotowanie językowe, kulturowe, psychologiczno-pedagogiczne oraz zawodowe. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony transport na lotnisko, przelot do Irlandii, zakwaterowanie u irlandzkich rodzin, wyżywienie, transport lokalny, kurs językowy, wycieczki kulturowo-krajoznawcze oraz udział w praktykach w irlandzkich przedsiębiorstwach budowlanych.

Podczas kursu job – shadowing nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mieli okazję zapoznać się z irlandzkim systemem kształcenia zawodowego. Zapoznają się z mechanizmami dostosowania kształcenia zawodowego do realiów i potrzeb rynku regionalnego, w tym z procedurami i zasadami wprowadzania nowych kierunków kształcenia. Podczas pobytu każdy uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem prac budowlanych z użyciem nowoczesnego sprzętu i technologii. Nauczyciele zapoznają się z zakresem działalności szkoły, poznają programy nauczania, infrastrukturę szkoły i pomoce dydaktyczne, poznają specyfikę pracy z młodzieżą irlandzką. Poznają nowoczesne metody nauczania i będą potrafili je zastosować. Nauczyciele podniosą także swoje umiejętności językowe zarówno w zakresie języka branżowego jak i w sytuacjach codziennych.

Poprzez udział w praktykach zagranicznych uczniowie będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności językowe, poznają kulturę i obyczaje panujące w Irlandii a także sprawdzą się jako pracownicy.

 

Magdalena Folczyk