Miliony na przebudowę dróg

Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacki, przekazała trzem samorządom powiatu brzozowskiego promesy na ponad cztery miliony złotych z przeznaczeniem na przebudowę dróg. Uroczyste przekazanie dokumentów nastąpiło 2 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Wsparcie finansowe otrzymały: gmina Dydnia na dwa zadania w kwocie ponad milion sto tysięcy złotych, gmina Jasienica Rosielna na trzy zadania w kwocie ponad półtora miliona złotych oraz powiat brzozowski na dwa zadania, również w wysokości przeszło półtora miliona złotych.