osp1

Osiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzozowskiego otrzymało dotacje na doposażenie jednostek w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych oraz inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Umowy zostały podpisane na spotkaniu, które odbyło się 25 września br.w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Celem programu jest wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Jednostki OSP wnioskowały głównie o dotacje na zakup umundurowania, obuwia specjalnego i wyposażenia osobistego strażaka – ratownika, a także pompy szlamowe, sprzęt oświetleniowy, łączności oraz do oznakowania terenu akcji itp. Dofinansowanie otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne z: Krzywego, Krzemiennej, Temeszowa, Wydrnej, Niewistki, Baryczy, Haczowa i Jasienicy Rosielnej.osp4

Na doposażenie jednostek OSP w województwie podkarpackim WFOŚiGW otrzymał środki w wysokości ponad 3,5 mln zł. Do Funduszu wpłynęło prawie 300 wniosków z tego ponad 200 zostało pozytywnie zarekomendowane. - Drodzy druhowie jesteście ochotnikami, niesiecie pomoc drugiemu człowiekowi tylko i wyłącznie z własnej dobrej woli. Dbacie o bezpieczeństwo mieszkańców ratując zdrowie i życie. Wasza niebezpieczna praca zasługuje na docenienie również od tej strony materialnej. Stąd taki pomysł i wsparcie naszych parlamentarzystów, aby dofinansować państwa jednostki w sprzęt, który jest niezbędny podczas różnych akcji. Życzę wszystkim, aby wykorzystywany był on bardziej do ćwiczeń i manewrów. A jeżeli już będzie taka konieczność to do akcji również, ale oby jak najmniej. Życzę Wam drodzy strażacy, aby ta praca przynosiła wam satysfakcję, żebyście wracali z akcji ratowniczych do swoich rodzin zdrowi i szczęśliwi – powiedział Prezes WFOŚiGW Adam Skiba.

osp2

- W tym roku Program wsparcia na zakup sprzętu wynosi średnio od 15 tys. do 20 tys. zł na jednego wnioskodawcę. Cieszę się bardzo, że skorzystają z niego także straże z powiatu brzozowskiego. Wiemy, że będzie on kontynuowany przez kolejne lata, a Jednostki OSP będą otrzymywać środki finansowe z tej puli sukcesywnie do końca bieżącego roku – podkreślił obecny na spotkaniu Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz.

W podpisaniu umów wzięli udział również: Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz przedstawiciele jednostek OSP z powiatu brzozowskiego.

osp