witajszkolo

Blisko 1700 uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Brzozowski rozpoczęło nowy rok szkolny 2019/2020.

Najwięcej młodzieży rozpoczęło naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie. W szkolnych ławkach zasiądzie tam 609 uczniów, z czego 310 to uczniowie klas pierwszych. W Zespole Szkół Ekonomicznych naukę podejmie 497 osób, w tym 226 w klasach pierwszych. Do Zespołu Szkół Budowlanych uczęszczać będzie 454 uczniów, z czego 202 to pierwszoklasiści. Powiat Brzozowski jest także organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie, w którym naukę rozpocznie prawie 140 uczniów.

Z okazji inauguracji roku szkolnego Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd skierował na ręce Dyrektorów okolicznościowy list, w którym pisze:

„Dzisiejsza inauguracja roku szkolnego 2019/2020 rozpoczyna kolejny etap pracy i nauki.. Jestem przekonany, że będzie to rok pomyślny – rok realizacji ambitnych planów i zamierzeń oraz znaczących osiągnięć.

Mam świadomość, jak ważna i potrzebna jest misja edukacyjna, którą Kadra Pedagogiczna podejmuje każdego dnia. To właśnie Nauczyciele, obok rodziców, na których spoczywa obowiązek wychowania dzieci, przygotowują kolejne pokolenia młodych ludzi do dorosłego życia. Przekazują im potrzebną wiedzę i umiejętności, kształtując na ludzi prawych i dobrych. Pragnę przytoczyć słowa Jana Pawła II wypowiedziane niegdyś do nauczycieli: „Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni szukają wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”. Mam nadzieję, iż ponadczasowe przesłanie tych słów, pomoże w budowaniu przyszłości młodych ludzi w oparciu o moralne i etyczne wartości. Głęboko wierzę, że krzewienie przez Państwa polskiej oświaty na stałe zapisze się zarówno w kartach placówki, jak i sercach uczniów.

Dzisiejszy dzień to również wyjątkowa chwila dla młodzieży. Przed Wami najpiękniejszy okres życia – odkrywanie świata, szkolne przyjaźnie, nieocenione wspomnienia. Korzystajcie zatem z możliwości, jakie daje Wam szkoła. Rozwijajcie wyobraźnię, miejcie odwagę myśleć niekonwencjonalnie. Pielęgnujcie piękne polskie tradycje. Niech nie przerażają Was niepowodzenia, wszak zdobywanie wiedzy to okazja do realizacji swoich pasji i zainteresowań. Poszukujcie tego co piękne, prawe
i mądre.

Kończąc, życzę Panu Dyrektorowi i wszystkim Pracownikom spełnienia wszelkich zawodowych planów i satysfakcji z tak pięknej, odpowiedzialnej pracy, młodzieży zaś wytrwałości w nauce i radości z osiągniętych celów. Wszystkim Państwu przekazuję życzenia pomyślności w nowym roku szkolnym. Niechaj będzie on czasem efektywnej pracy, wzajemnego zrozumienia oraz licznych sukcesów edukacyjnych i sportowych.”