XIX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Hłudnie

26 drużyn OSP z powiatu brzozowskiego rywalizowało podczas XIX Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych o puchar Starosty Brzozowskiego, które odbyły się 25 sierpnia br. na stadionie sportowym w Hłudnie.

W finale powiatowym boje o zwycięstwo toczyły jednostki OSP wyłonione w eliminacjach gminnych. W Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych wystąpiło 6 drużyn dziewcząt oraz 7 chłopców, tyle też samo w drużynach seniorskich w grupie A i C. Zawodnicy wzięli udział w następujących konkurencjach: bieg sztafetowy 400 m i rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska, którą stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzozowskiego. Sędzią głównym zawodów był kpt. Maciej Wielgos.

Klasyfikacja generalna w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt: 1. OSP Orzechówka, 2. OSP Zmiennica, 3. OSP Jabłonica Polska, 4. OSP Ryta Górka, 5. OSP Golcowa, 6. OSP Dydnia.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców: 1. OSP Jabłonica Polska, 2. OSP Domaradz Góra, 3. OSP Jasionów, 4. OSP Stara Wieś, 5. OSP Ryta Górka, 6. OSP Orzechówka, 7. OSP Dydnia.
Grupa C – Kobiety: 1. OSP Blizne,  2. OSP Jabłonica Polska, 3. OSP Buków, 4. OSP Nozdrzec, 5. OSP Domaradz, 6. OSP Zmiennica.
Grupa A – Seniorzy: 1. OSP Jabłonica Polska, 2. OSP Haczów, 3. OSP Blizne, 4. OSP Zmiennica, 5. OSP Domaradz Góra, 6. OSP Wesoła, 7. OSP Dydnia.

Wszystkie drużyny OSP zostały nagrodzone pucharami, medalami i dyplomami ufundowanymi przez Starostę Brzozowskiego Zdzisława Szmyda. Laureaci pierwszych miejsc otrzymali także od Posła na Sejm RP Adama Śnieżka nagrody w postaci bonów o wartości 500 zł.

Zawody Pożarnicze

W Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Wójtowie Gmin: Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski, Domaradz – Jan Kędra, Haczów – Stanisław Jakiel, Brzozów - Zastępca Burmistrza Przemysław Leń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. Marek Ziobro wraz z Zastępcą st. bryg. Krzysztofem Foltą, Dowódca brzozowskiego batalionu WOT ppłk Rafał Jarosz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Edward Rozenbajgier a także w imieniu Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego - Aneta Figiel. Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzozowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nozdrzcu oraz Urząd Gminy w Nozdrzcu.

Zawody sportowo-pożarnicze mają na celu przede wszystkim mobilizację młodych ludzi do intensywnego szkolenia pożarniczego, ocenę stanu wyszkolenia oraz popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. To także okazja do podziwiania strażackiej musztry oraz zdrowej rywalizacji pomiędzy drużynami strażaków ochotników.