Dzień Strażaka


Być strażakiem, nosić mundur to wielki zaszczyt, ale to również wielka odpowiedzialność. To niejednokrotnie ciężka służba, za którą można zapłacić zdrowiem a nawet życiem. Być strażakiem to coś więcej niż praca, to powołanie i misja. Wykonywanie tej jakże trudnej i niebezpiecznej pracy budzi wśród społeczeństwa szczerą, ludzką wdzięczność.

16 maja br. wyrazy uznania skierowano też pod adresem brzozowskich strażaków, którzy obchodzili swoje święto. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka rozpoczęła msza św. w brzozowskiej Bazylice Mniejszej, którą odprawił ks. Prałat Franciszek Goch – Proboszcz Parafii. Następnie w budynku Komendy Powiatowej PSP odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono zasłużonym strażakom odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego oraz służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu brzozowskiego, a także emerytowani funkcjonariusze pożarnictwa. Zaproszeni goście przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie życzenia oraz listy gratulacyjne.

Dzień Strażaka

 

Z okazji „Dnia Strażaka 2019” awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
Młodszego brygadiera: st. kpt. Bogdan Biedka, st. kpt. Jacek Kędra, st. kpt. Tomasz Mielcarek, Aspiranta: mł. asp. Rafał Ziemiański, Ogniomistrza: mł. ogn. Marcin Siwy, Młodszego Ogniomistrza: st. sekc. Tomasz Bukowczyk, st. sekc. Michał Długosz, Starszego sekcyjnego: sekc. Łukasz Nogaj, sekc. Mateusz Silarski, sekc. Stanisław Sznader.

Za wzorową prace i służbę okolicznościowym Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej uhonorowany został st. kpt. Jan Smoleń. Ponadto z dniem 4 maja br. na stopień starszego brygadiera awansowany został Komendant Powiatowy PSP bryg. Marek Ziobro oraz jego zastępca bryg. Krzysztof Folta. Uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 24 maja br. w Łańcucie.

Podczas uroczystego apelu Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd ufundował nagrody rzeczowe dla strażaków z brzozowskiej komendy, którzy 12 stycznia 2019 r. przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową nieprzytomnej kobiety. Wyróżnieni zostali: mł. kpt. Wojciech Sobolak, ssp. Jacek Kuśnierczyk, st. ogn. Krzysztof Fil, ogn. Łukasz Struś, ogn. Zbigniew Smoleń, mł. ogn. Michał Długosz oraz st. str. Bartłomiej Borkowski.

Ponadto wręczone zostały także odznaki, medale i wyróżnienia. Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznano: kpt. Maciejowi Wielgosowi, st. ogn. Danielowi Wojtowiczowi, dh Janowi Nawrockiemu z OSP Witryłów, który otrzymał również Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został dh Piotr Fil z OSP Haczów, srebrnym st. asp. Paweł Przybyłowski, a brązowym mł. asp. Rafał Szmyd.

Medal „Za Zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju” wręczono: st. kpt. Kamilowi Styrczuli, mł. kpt. Wojciechowi Haduchowi, mł. kpt. Wojciechowi Sobolakowi, st. ogn. Robertowi Florkowi, mł. ogn. Łukaszowi Kaczorowi i st. str. Mateuszowi Turkowi.

Prezes Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Brzozowie okolicznościowym medalem LOK uhonorował również Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie st. bryg. Marka Ziobro oraz Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Bogdana Biedkę.