Turze Pole 1

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu została wojewódzkim laureatem ogólnopolskiego konkursu „AKTYWNA SZKOŁA”. Celem głównym przedsięwzięcia było wyróżnienie szkół oferujących swoim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, a odnosiło się to do realizowanych w nich – niekoniecznie poprzez sport – wszelkich form aktywności fizycznej.

Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpiło podczas Wojewódzkiego Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok 2021/2022, które 18 października odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. W podsumowaniu wzięli udział między innymi m.in.: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, a zarazem Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Justyna Placha-Adamska – Z-ca Burmistrza Boguchwały, Barbara Pelczar - Białek – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Barbara Dudek – Kierownik Oddziału Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, Dariusz Abramuk – Sekretarz Generalny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie oraz Anna Wielgosz – polska lekkoatletka, olimpijka z Tokio.

Turze Pole 2Trzeba zaznaczyć, że w konkursie oprócz różnorodności form realizacji zajęć wychowania fizycznego brano pod uwagę przede wszystkim system oceniania z wychowania fizycznego, przeprowadzanie i organizację zawodów sportowych, udział w międzyszkolnej rywalizacji sportowej, uczestnictwo w programach upowszechniających sport dzieci i młodzieży, przedsięwzięcia promujące aktywność i zdrowy styl życia, czy też informacje na temat sportu w szkole.

Dla niedużej szkoły z Turzego Pola zwycięstwo w programie jest ogromnym wyróżnieniem i doskonałą formą promocji. To powód do dumy dla całego szkolnego środowiska, Dyrektor Zuzanny Koniecznej, Grona Pedagogicznego, ale również miejscowych Uczniów i ich Rodziców. Jest dowodem uznania dla systematycznej, czasami żmudnej pracy, docenieniem wytrwałości, zapału i codziennego wysiłku. W ten sposób Nasza „mała” szkoła stała się WIELKĄ.

Placówka w Turzym Polu jako zdobywca I miejsca otrzymała nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz pomoc w organizacji imprez sportowych.

W ramach tych środków 10 listopada w szkole zorganizowano Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a 6 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w grach deblowych. Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny „SPORT-ZDROWIE-RADOŚĆ”, w którym główną nagrodę otrzymała Natalia Wojtoń. Łącznie we wszystkich imprezach wzięło udział blisko 150 uczniów. Oprócz tego z przyznanej Nagrody sfinansowano zakup pamiątkowych koszulek, które otrzymał działający pod okiem Marka Grządziela dziecięcy Zespół Tańca Nowoczesnego „GAG”.

Przeprowadzenie wszelkich działań odbyło się dzięki współpracy, koordynacji i akceptacji ze strony Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie. Przyznane finanse umożliwiły zakup dyplomów, medali, pucharów, statuetek oraz przygotowanie drobnego poczęstunku dla uczestników wszystkich wyżej wymienionych imprez.

Marek Grządziel

*****

Gratulując „podstawówce” z Turzego Pola tak zaszczytnego wyróżnienia absolutnie nie można zapomnieć o Marku Grządzielu. Wojewódzki tryumf w konkursie „AKTYWNA SZKOŁA” to konsekwencja jego ogromnego zaangażowania w sprawy szkoły, zamiłowania do sportu, doskonałego kontaktu z dziećmi i młodzieżą, ale też poświęconego czasu i niejednokrotnie społecznej działalności. To także nagroda za jego wieloletnią pracę oraz organizację i realizację szeregu ciekawych inicjatyw. Wyróżnienie jakie odebrał na gali w Boguchwale niech stanie się inspiracją dla pedagogów z innych szkół, bo chyba nic tak nie cieszy nauczyciela jak dobry kontakt i uznanie ze strony swoich uczniów. A tak z pewnością jest w przypadku Pana Marka.

Turze Pole 3

Turze Pole 4

Turze Pole 4a

Turze Pole 4b

Turze Pole 5

Turze Pole 6

Turze Pole 7

Turze Pole 8

Turze Pole 9

Turze Pole 10

Turze Pole 11

Turze Pole 12

Zdjęcia: Marek Grządziel