1. Wykaz organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu brzozowskiego prezentowany jest w formacie *.xlsx(Exel) (stan na 28.05.2024 r.)

pozarzadowe

* * *

2. Wykaz Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu brzozowskiego prezentowany jest w formacie *.xls (Exel)

3. Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych (stan na 28.05.2024 r.)

4. Ewidencja Klubów Sportowych prowadzonych przez Starostę Brzozowskiego

5. Rozwiązanie Stowarzyszenia - instrukcja

6. Przykład dokumentów potrzebnych do likwidacji Stowarzyszenia

7. Przykład dokumentów potrzebnych do zmiany władz Stowarzyszenia

8. Informacja Ministerstwa Finansów

9. Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Finansów - Lista osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuLista osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności online dla NGO
Logo FaniPay RGB

 

 

* * *

WZORY DOKUMENTÓW DO ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

- Wniosek o wpis do ewidencji

- Protokół z zebrania założycielskiego

- Przykładowy regulamin stowarzyszenia zwykłego

- Uchwała o założeniu stowarzyszenia

- Uchwała o wyborze przedstawiciela lub zarządu

- Uchwała o przyjęciu regulaminu

- Lista członków założycieli stowarzyszenia