zakaz zatrzymywaniaZarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje o wprowadzeniu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na ulicy Armii Krajowej w km. 0+140 – 0+400.

Oznakowanie pionowe (znak B-36-zakaz zatrzymywania i tabliczka T-25a) obowiązywać będzie do końca marca 2024 roku. Wprowadzona zmiana zapewni lepsze bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego jak również poprawi płynność w obrębie skrzyżowań w okresie zimowym.

Dyrektor ZDP Brzozów