Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu  drogi powiatowej nr 2030R Brzezianka - Stara Wieś w km 5+315-8+050 dł. 2 735m w m. Stara Wieś od granicy  Orzechówka, Stara Wieś do najbliższej krzyżówki (sklep Piecuch) w dniach 6-8 .05.2024r. (poniedziałek, wtorek, środa)  w godz. od 8.00 do 18.00, a później od 14-18.05.2024 (od wtorku do soboty) w godzinach od 8.00 do 18.00, w związku z wykonaniem robót nawierzchniowych. W razie opadów deszczu okres zamknięcia  może ulec wydłużeniu.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak