Informujemy, że na stronie internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie http://szs.rzeszow.pl/ zamieszczono szczegółową, aktualną informację dotyczącą Programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nią przede wszystkim przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz jednostki samorządu terytorialnego, które będą partycypować przy realizacji programu. Z kolei nauczyciele zgłoszeni do programu w terminie do 2 lutego br. winni odesłać wszystkie wymagane dokumenty na adres Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie – jako operatora wojewódzkiego projektu.