RODZAJE SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

„Bezpieczeństwo i Ja”
Część I – Ogólne informacje i wykaz środków w celu przygotowania się na wypadek większości niebezpiecznych zdarzeń.
Praca zbiorowa Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie

1. Przygotowanie na wypadek nagłego zdarzenia

2. Dom i zabezpieczenie finansowe

3. Przygotowanie zwierząt na wypadek nagłego zdarzenia

4. Planowanie na wypadek nagłego zdarzenia dla biznesu

5. Notowanie podejrzanych działań

6. Terroryzm

7. Zagrożenia biologiczne i chemiczne

8. Niebezpieczna przesyłka

9. Gdy nie ma energii elektrycznej

10. Utrzymywanie ciepła

11. Pozostawanie w kontakcie ze swoją rodziną i sąsiadami. Dzielenie się informacjami na temat niebezpieczeństw

12. Ewakuacja

13. Dzieci w szkole

14. Informowanie osób starszych

15. Bądź na bieżąco - uaktualnienie informacji


Poradnik „Bezpieczeństwo i Ja”
Część II – Sposoby zachowania się w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.
Praca zbiorowa Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie

1. Jak zachować się w czasie powodzi

2. Jak postępować w przypadku mrozów i zamieci śnieżnych

3. Jak postępować podczas zagrożenia wichurą, huraganem i gradobiciem

4. Jak zachować się w przypadku zamachu terrorystycznego

5. Jak zachować się w czasie zagrożenia sanitarno - epidemiologicznego

6. Jak postępować podczas powstania pożaru

7. Jak postępować przy wypadku komunikacyjnym

8. Jak postępować podczas zagrożenia ekologiczno - chemicznego

Jak zachować się w czasie powodzi
Opracowanie: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym
Antyterroryzm.gov.pl