Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego przez nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kluczowych kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez 520 osób dorosłych w wieku w wieku 50 lat i więcej i/lub o niskich kwalifikacjach, pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, z woj. podkarpackiego, które wezmą udział w cyklu szkoleń z obszaru IT, zakończonych procesem formalnej walidacji i certyfikacji pomiędzy 1 kwietnia 2017 r. a 30 czerwca 2018 r.


Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu ICT (z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Warunki uczestnictwa/Grupa docelowa:
W projekcie weźmie udział 520 osób (286 kobiet i 234 mężczyzn), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

W szczególności do udziału w projekcie są zaproszone:
- osoby w wieku 25-49 lat (143 kobiety, 117 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem co najwyżej średnim, tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne),
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnościami (58 kobiet, 48 mężczyzn),
- osoby, które nie posiadają formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności komputerowych w zakresie objętym programem szkoleń w projekcie i wiedzy na poziomie A lub B tj. nie posiadają Certyfikatu ECDL Profile z modułów objętych szkoleniami,
- osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo.

Organizacja szkoleń:
a) grupy do 10 osób,
b) wykładowo-warsztatowe metody pracy,
c) 120 godzin zegarowych (dla osób w wieku 25-49 lat) lub 125 godzin zegarowych (dla osób w wieku
50 lat i więcej), ok. 12 godzin w tygodniu (średnio 3 dni x 4 godziny lekcyjne),
d) zajęcia realizowane lokalnie (średnio w odległości do 50 km od miejsca zamieszkania) w terminach i godzinach, w miarę możliwości dostosowanych do potrzeb uczestników (np. popołudniami, w weekendy),
e) obiekty dostępne komunikacyjnie i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
f) dobieranie osób do grup szkoleniowych wg stopnia umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Organizator zapewnia:
a) wyposażone sale komputerowe do zajęć szkoleniowych,
b) prowadzącego zajęcia szkoleniowe,
c) egzamin, potwierdzający nabyte umiejętności,
d) podręcznik / zestaw szkoleniowy (teczka, notes, długopis) / inne materiały szkoleniowe, dostosowane do poziomu zaawansowania danej grupy,
e) zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem / osobą zależną (w uzasadnionych przypadkach).


Przebieg rekrutacji i warunki udziału w szkoleniu:
1. Rekrutacja trwa w terminie 01.04.2017 – 31.12.2017 r. lub do wyczerpania miejsc.
2. Osoby zainteresowane składają formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz wypełniają test diagnostyczny, pozwalający na określenie poziomu umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
3. Zespół projektu weryfikuje dokumenty (poprawność, kompletność, zgodność cech kandydata z przyjętymi w projekcie założeniami).
4. Po pozytywnej weryfikacji kandydatur Organizator tworzy grupy szkoleniowe i uczestnicy projektu rozpoczynają udział w szkoleniu.
5. Uczestnik podpisuje umowę uczestnictwa, określającą warunki udziału, prawa i obowiązki obu stron.
6. Wymagana frekwencja – 80% na szkoleniu i 100 % na egzaminach.
7. W przypadku otrzymania większej liczby kandydatur niż miejsc, Organizator tworzy listę rezerwową kandydatów.

Zapytania i zgłoszenia można kierować za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel. 604 580 165.
Biuro projektu: ul. Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów.

Projekt „Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych” jest realizowany w partnerstwie przez firmę MDG DORADZTWO GOSPODARCZE sp. z o.o., ul. Kłobucka 23c/111, 02-699 Warszawa oraz NETBUD Tomasz Ostatek, Piła 107 a, 26-200 Końskie

       

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych