Zamknięta droga

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzowie informuje,

że w związku z wykonaniem przepustów w poprzek drogi asfaltowej
na drodze powiatowej  Nr 2054R Brzozów – Turze Pole  w km 0+584 – 0+855 w miejscowości Brzozów, ul. Chopina
miejsce budowy chodnika dla pieszych zostanie
zamknięta droga dla ruchu pojazdów
w  piątek
28.07.2017r. od 9:00 do 14:00 objazd ul. Starą i Słoneczną.