Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza II nabór wniosków na dofinansowanie
z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017

Termin i warunki składania wniosków:

1. Wnioski o dofinansowanie i wparcie organizacyjne imprez lub przedsięwzięć należy składać w terminie od 1 czerwca do 23 czerwca 2017 r. dla imprez, które mają się odbyć w okresie od 1 września do 15 grudnia 2017 r.
2. Na jedną imprezę lub przedsięwzięcie składać można tylko jeden wniosek.
3. Na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury w budżecie Powiatu Brzozowskiego przewidziana jest kwota nie mniejsza niż 10 000 zł.
4. Na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i turystyki
w budżecie Powiatu Brzozowskiego przewidziana jest kwota nie mniejsza niż 10 000 zł.
5. Wnioski, na dofinansowanie z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć należy wypełnić elektronicznie i składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Do pobrania:
- uchwała Nr 214/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 lutego 2017 w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017,

- wzór wniosku.