Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 2043R Huta Poręby przez wieś  w km 1+450-2+050 w miejscowości Huta Poręby w dniu 25, 26 .10.2023 r. (środa,czwartek) w godz. od 9.00 do 15.00 w związku z wykonaniem stabilizacji na całej szerokości drogi. Jednocześnie informujemy, że w okresie pielęgnacji konstrukcji stabilizowanej do 08.11.2023 r. dopuszczalny ruch kołowy z ograniczeniem do 3,5T .
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak