Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciudrogipowiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec w km 9+205 - 9+421 w miejscowości Hłudno od 09.10.2023 r. do 13.10.2023 r. w związku z wykonaniem zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi powiatowej. Wszystkie pojazdy skierowane zostaną na wyznaczony objazd. Od dnia 14.10.2023 r. możliwe będzie wznowienie ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej.
Z poważaniem
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie