ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZOZOWIE

Uprzejmie informujemy, iż ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA działa w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jest  to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

DOSTĘPNE INFORMACJE:

1.Co to jest ePUAP?
2. Jak założyć konto oraz swój indywidualny profil zaufany, by móc kontaktować się z Starostwem Powiatowym w Brzozowie przez internet?

Uwaga: Konto na platformie ePUAP jest bezpłatne!

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną kliknij w poniższy link i zaloguj się na platformie ePUAP.

EPUAPlub bezpośrednio na adres Elektronicznych Skrzynek Podawczych Starostwa Powiatowego w Brzozowie

/SPBrzozow/SPBrzozow
lub 
/SPBrzozow/SkrytkaESP