Regulacje prawne wynikające z przepisów wprowadzających zmiany w systemie edukacji.

Mając na uwadze szeroko pojęte wspomaganie pracy Dyrektorów Szkół w zakresie zarządzania jednostkami oświatowymi, serdecznie zapraszamy na Konferencję, organizowaną przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, aula A-10 (wjazd i parkingi od strony CKP – warsztatów).

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej Szkoły.

W PROGRAMIE SPOTKANIA:
- „Zmiany w szkołach wynikające z przepisów wprowadzających zmiany w systemie edukacji” (współistnienie trzech ustaw: ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzając ustawę - Prawo oświatowe oraz ustawy Prawo oświatowe),
- "Ruch kadrowy w szkołach w okresie wdrażania reformy oświatowej" (na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe),
- „Struktura statutu ośmioletniej SP, Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Policealnej oraz zasady techniki prawodawczej” (statuty wydane na podstawie ustawy Prawo oświatowe do dnia 30 listopada 2017 r.).

Ze względów organizacyjnych celowe jest zgłoszenie swojego udziału poprzez stronę internetową PCEN: 

https://www.pcen.pl/aktualnosci-pcen/konferencje/item/247-regulacje-prawne-wynikajace-z-przepisow-wprowadzajacych-zmiany-w-systemie-edukacji.html