22 listopada 2016 r. Krajowa Rada Komornicza organizuje we współpracy z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Brzozowie.

Inicjatywa ta, ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu egzekucji sądowej poprzez udzielanie informacji oraz porad związanych z zasadami prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Tego dnia, przy Powiatowym Rzeczniku Konsumentów w Brzozowie, będzie pełnić dyżur Komornik Sądowy pani Anetta Paszkowska.

Zainteresowani konsumenci mogą uzyskać bezpłatnej porady w zakresie postępowania egzekucyjnego w godzinach od 10:00 do 16:00, w pok. nr 11 w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1.