W ramach procesu opracowywania Strategii dla Powiatu Brzozowskiego zakończył się pierwszy etap prac, efektem którego jest Raport Diagnostyczny Powiatu Brzozowskiego. Diagnoza powstała w oparciu o dane statystyczne, wyniki zebranych ankiet od mieszkańców oraz wnioski ze spotkań konsultacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Do pobrania:
- Raport diagnostyczny Powiatu Brzozowskiego