Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2024 r. rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Brzozowski w ramach Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Wnioski należy składać w terminie do 5 września br. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.

Wszelkie informacje dotyczące stypendium będą udzielane telefonicznie pod nr 13 43 426 45 w.147.

1. Wzór wniosku do pobrania.
2. Uchwała Nr X/51/2015r. Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
3. Uchwała Nr XXI/143/20 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 26 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
4. Uchwała Nr XLIV/304/23 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 25 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.