Z A W I A D O M I E N I E
Informuję się, że w dniu 20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 13:00
odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Brzozowie,
b) określenia liczby, rodzajów oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie,
c) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzozowie,
d) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzozowie,
e) ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie,
f) ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzozowskiego.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.


Przewodniczący Rady
Henryk Kozik