Z A W I A D O M I E N I E 
Informuje się, że w dniu 6 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 13:00
odbędzie się I sesja VII kadencji Rady Powiatu w Brzozowie 
Porządek obrad:
1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
2. Złożenia ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego rady.
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.    
                                                                                
            Starosta Brzozowski
                                                                                                                                                                                        Zdzisław Szmyd