Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu  drogi powiatowej nr 2030R Brzezianka - Stara Wieś  w km 5+315-8+050 dł. 2 735m w m. Stara Wieś  od granicy  Orzechówka, Stara Wieś do najbliższej krzyżówki (sklep Piecuch) w dniach 22-26.04.2024 r. (od poniedziałku do piątku)  w godz. od 8.00 do 18.00, a w sobotę 27.04.2024 r. w godzinach  od 8.00-15.00, 29-30. 04. 2024 r. (poniedziałek, wtorek) w godz. 8.00-18.00 związku z wykonaniem robót stabilizacji podłoża.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak