Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2034R Blizne przez wieś w km 0+000 - 0+120 w miejscowości Blizne 05.04.2024r. (piątek) w godz. od 7.30 do 14.30  związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak