droga zamknieta2

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2039R Izdebki- Obarzym w km 5+600 - 5+700 z uwagi na remont mostu. Zamknięcie drogi nastąpi w dniu 23.11.2023r. (czwartek) w godz. od 8.00 do 17.00 .


Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie