Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec w km 9+191 - 9+439 w miejscowości Hłudno od 05.09.2023 w związku z wykonaniem zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi powiatowej. Wszystkie pojazdy skierowane zostaną na wyznaczony objazd.

Dyrektor ZDP - Brzozów