Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki w km 2+770 w miejscowości Wesoła (przysiółek Magierów) w dniach od 25 do 26 sierpnia w związku z remontem przepustu.

Dyrektor ZDP - Brzozów