Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje, że wszystkie miejscowości gminy Haczów oraz część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 886 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim znalazły się na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1407 z dnia 4 lipca 2023r., w obszarze objętym ograniczeniami nr I. W/w obszar został wyznaczony w związku z występowaniem na terytorium Polski (powiat krośnieński) choroby zakaźnej świń, dzików i świniodzików tj. afrykańskiego pomoru świń.

Ulotka ASF