WAŻNE TERMINY

W związku z odwołaniem - z dniem 1 lipca 2023 r. - stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie informuje:

- zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,

- zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia.