W dniu 22 lutego 2023 r. Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- zdrowia publicznego.

Został również przyjęty regulamin dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć – poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2023 jak również ogłoszony nabór kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert.

Nabór wniosków potrwa do dnia 16 marca 2023.

Uchwały oraz wnioski są do pobrania na stronie internetowej urzędu pod linkiem https://bip.powiatbrzozow.pl/article/pozytek-publiczny?m=355

Szczegółowych informacje udziela: Jacek Cetnarowicz – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ulicy Armii Krajowej 1 pokój nr 10 (III piętro) oraz pod numerem telefonu 13 43 426 45 wew. 146.