Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XLIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.
7. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok,
b) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
d) wytypowania przedstawiciela Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie,
e) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023-2029.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik