Starostwo Powiatowe w Brzozowie informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 r.
KASA w budynku przy ulicy 3-go Maja 51 będzie czynna do godz. 10:00
w związku z powyższym Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
będzie obsługiwał strony do godziny 10:00.