Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 2061R Izdebki  - Hłudno w km 1+722 – 2+520 oraz 3+240 – 3+440 w miejscowości Izdebki i Hłudno w dniu 9,10.11.2022 r. (środa,czwartek) i w 14.11.2022 r. (poniedziałek) w godz. od 8.00 do 16.00 w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak