Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2039R Izdebki - Obarzym
  • w km 2+500 - 5+000 w miejscowości Obarzym (od drogi z płyt betonowych przez wieś Obarzym w stronę skrzyżowania z drogą wojewódzką 835) w dniach 04.11.2022 r. - 07.11.2022 r.  
  • w km 0+000 - 1+500 w miejscowości Izdebki (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Izdebki - Wara do lasu w stronę Obarzyma) w dniach 08.11.2022 r. - 09.11.2022 r.
w związku z wykonaniem  warstwy ścieralnej z MMA  na całej szerokości drogi.  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin ten może ulec wydłużeniu.
Inspektor Nadzoru ZDP w Brzozowie