Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 1936R Barycz – Izdebki w km 2+890 – 3+400 w miejscowości Wesoła – Magierów w dniu 07.10.2022 r. (piątek) w godz. od 8.00 do 16.00 w związku z wykonaniem stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.
 
Jednocześnie informujemy,że  w okresie pielęgnacji konstrukcji stabilizowanej do 21.10.2022 dopuszczalny ruch kołowy z ograniczeniem do 3,5T .
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak