Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2063R Blizne – Golcowa  w km 2+030 – 3+860 w miejscowości Blizne w dniu 4.10.2022r. (wtorek)  w godz. od 8.00 do 16.00 związku z wykonaniem konstrukcji stabilizacji  na całej szerokości drogi.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak