Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2041R Niewistka przez wieś w km 0+000 - 0+555 w miejscowości Niewistka w dniu 3.10.2022 r. (poniedziałek) w godz. od 8.00 do 16.00 związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni. W razie opadów deszczu termin zostanie przesunięty.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak