bezpieczne wakacje

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane.

Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Wakacje to czas, w którym w większym stopniu niż zwykle, narażeni jesteśmy na różnego rodzaju zagrożenia. Szczególnie niebezpieczne są te związane ze zjawiskami atmosferycznymi – m.in. burzami, upałem i wichurami.

We współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej monitorujemy sytuację meteorologiczną na terenie całej Polski. Regularnie ostrzegamy przed prognozowanymi zagrożeniami, a w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach uruchamiamy ALERT RCB, który ostrzega odbiorców znajdujących się na zagrożonym obszarze o nadchodzącym niebezpieczeństwie.

W mediach społecznościowych publikujemy grafiki i porady związane z zasadami bezpiecznych zachowań.

Więcej informacji o bezpieczeństwie podcza wakacji na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa