Informujemy, że od 1 do 19 czerwca br. trwa nabór wniosków na dofinansowania imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2022 r. na działania od 1 sierpnia do 16 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w brzozowie pod linkiem- https://bip.powiatbrzozow.pl/article/pozytek-publiczny?m=355