Firma „GUSTEK-TRANS” s.c. poinformowała tut. urząd, że z dniem 1 maja 2022 r. zamierza zaprzestać świadczenia usług przewozowych na linii komunikacyjnej:

Wola Jasienicka - Jasienica Podlesie - Jasienica Rosielna - Orzechówka – Brzozów