Informacja o złożonych ofertach na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego przez NGO w zakresie: zdrowia publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także wnosków z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i tusytyki.

 

- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 383/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 8 lutego 2022 roku do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2022.

-. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 389/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 16 lutego 2022 roku do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 389/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 16 lutego 2022 roku do oceny  wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w I półroczu 2022 r.