Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza:

1.Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. Nabór wniosków o  dofinansowanie i wsparcie rzeczowe i organizacyjne imprezy i przedsięwzięć z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

3. Nabór kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2022 r.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem:
https://powiatbrzozow.pl/index.php/zalatw-sprawe/katalog-spraw/wydzial-oswiaty-rozwoju-regionalnego-i-promocji-powiatu/266-pozytek-publiczny