spolecznosc

31 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 815), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg omija stowarzyszenia zwykłe. Niedokonanie wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi.
Ostateczny termin zgłoszenia mija 31 stycznia 2022 r.

Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu brzozowskiego do zapoznania się z poniższymi odnośnikami.

Strona Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:
https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Rekomendowane źródła informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji 
https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika 
https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe,511148.html