12 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie dotyczącej Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.