12 listopada 2021 r, Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2022 oraz nabór na członka Komisji Konkursowej w/w konkursie .

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.