W zawiązku z dużą ilością zgłoszeń przekraczającą możliwości organizacyjne Powiatowej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Brzozowie informujemy, że termin składania zgłoszeń zostanie zmieniony na dzień 9.11.2021 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie informujemy, że zaplanowana jest kontynuacja tej inicjatywy w roku 2022. O terminie jej rozpoczęcia będziemy informować mieszańców powiatu brzozowskiego.

Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd