KOMUNIKAT
DLA INTERESANTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZOZOWIE

Od 16 lipca br. (piątek) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie zostanie uruchomiony system kolejkowy do obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów.

rejestracja online

Interesanci będą mogli zarejestrować się w kolejce poprzez:
1) rezerwację internetową (możliwość dokonania rezerwacji dostępna już od 13 lipca) na stronie: https://bezkolejki.eu/spbrzozow - możliwość rezerwacji wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów na konkretny, wybrany dzień i godzinę,

2) osobiście - korzystając z biletomatu (możliwość dostępna od 16 lipca) zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 51 (I piętro, obok sekretariatu) – możliwość rezerwacji wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów w danym dniu, poprzez pobrania biletu.

Przydatną funkcją dla Interesantów będzie możliwość podglądu aktualnego stanu kolejki w Referacie Rejestracji Pojazdów - pod adresem: https://bezkolejki.eu/spbrzozow/QueueStatus

biletomat

System kolejkowy będzie obsługiwał sprawy związane wyłącznie z rejestracją pojazdów.

Sprawy związane z prawami jazdy obsługiwane są w Referacie Praw Jazdy w niezmienionej formie, na bieżąco.

Wprowadzane rozwiązania mają na celu usprawnienie obsługi Klientów Urzędu. Są również odpowiedzią na sugestie Interesantów, w związku z rosnącą liczbą spraw, których obsługa prowadzona jest w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Istotnym czynnikiem jest także przeciwdziałania zagrożeniu COVID-19.

Wdrażanie systemu będzie podlegało bieżącemu monitorowaniu, a sam system będzie dostosowywany do aktualnych potrzeb związanych z obsługą Interesantów.