loga konsultacje

 

Szanowni Państwo !!!

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Terytorialną Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, Starosta Brzozowski, Burmistrz Brzozowa i Wójtowie Gmin zapraszają do zgłaszania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla obszaru partnerstwa.

Celem tego działania jest wzmocnienie zdolności gmin tworzących partnerstwo do podejmowania przemyślanej i celowej współpracy oraz planowania kompleksowych przedsięwzięć aktywizujących potencjał obszaru partnerstwa i wspierających jego rozwój.

Kluczowymi elementami prowadzonych prac jest przygotowanie w ramach Strategii Terytorialnej odpowiednich Projektów Strategicznych - czyli konkretnych rozwiązań, które poprzez ich realizację wpłyną na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym.

Z uwagi na powyższe, prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć o charakterze partnerskim, czyli takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice jednej gminy i są realizowane przez uczestników Partnerstwa. Zgłaszane przedsięwzięcia winny angażować szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, zakładające rozwiązanie szerszego zakres problemów, wykorzystujące szerszy zakres potencjałów, odpowiadające na potrzeby różnych grup wiekowych i społecznych.

Kto może zgłosić projekt?
Każdy mieszkaniec Gmin tworzących Partnerstwo

Jak można zgłosić projekt?
Projekt można zgłosić poprzez wypełnienie formularza ankietowanego dostępnego pod poniższym linkiem:
https://forms.office.com/r/vbRMbYxhVe 

Do kiedy można zgłosić projekt?
12 lipca 2021 r. (poniedziałek)

Starosta Brzozowski - Zdzisław Szmyd, Przewodniczący Rady Partnerstwa - Wiesław Marchel, Burmistrz Brzozowa - Szymon Stapiński, Wójt Gminy Domaradz - Jan Kędra, Wójt Gminy Dydnia - Alicja Pocałuń, Wójt Gminy Haczów - Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Urszula Brzuszek, Wójt Gminy Nozdrzec - Stanisław Żelaznowski